Kan blås- och urinvägsbesvär gå över av sig själv?

Tillstånd av tillfälliga blås- och urinvägsbesvär kan förekomma under graviditet, urinvägsinfektion eller luftrörskatarr. Sjukhusvistelser och allmänt dålig hälsa är andra orsaker som kan ge upphov till tillfälliga bekymmer. När dessa grundorsaker försvinner, går även ofta blås- och urinvägsbesvären över. Har problemen någon annan orsak, kräver de ofta någon typ av behandling för att förbättras. Tala med din distriktssköterska/vårdcentral.

Kan man bli fri från sina besvär?

De flesta blir bra men inte utan behandling. Överaktiv blåsa har tidigare varit ett livslångt problem, men dagens behandling hjälper de flesta att bli symtomfria eller avsevärt förbättrade. Det krävs moderna, effektiva metoder med blåsträning och eventuellt läkemedel som dämpar nervsignalerna till blåsmuskeln. I en nyligen publicerad undersökning visades goda långtidsresultat av läkemedelsbehandling. På 12 månader minskade antalet toalettbesök med 21% och antalet tillfällen då man kissat på sig med 45%. De flesta fick inga eller mycket lindriga biverkningar. Behandlingseffekten förbättrades ytterligare vid långtidsmedicinering.

Hur ofta kissar man normalt?

De flesta kissar fyra till åtta gånger per dygn, men de som lider av överaktiv blåsa kan behöva kissa dubbelt så ofta.

Hur mycket urin produceras normalt?

Mängden urin varierar mellan olika individer, men i regel kissar man 2-4 dl per gång eller 1-2 liter per dygn. Urinmängden beror framför allt på hur mycket vätska vi får i oss via födan, men också på hur mycket vätska kroppen avger i form av svett, utandningsluft och avföring. Kroppen behöver oftast minst ett par liter vätska per dygn för att fungera normalt.

Vart ska jag vända mig med mina problem?

Ta kontakt med vårdcentralens allmänläkare eller prata med en distriktssköterska eller gynekolog. Problem med blåsan är vardagsfrågor för dem och inget konstigt. Alla som söker kan få hjälp. Många landsting har uroterapimottagningar där man får hjälp att bli bra. Vårdcentral hjälper till att ordna tid och behandling.

Ska man söka hjälp även om man inte kissar på sig?

60% av dem som får diagnosen överaktiv blåsa kissar inte på sig, utan har bara täta trängningar och toalettbesök. Detta kan vara nog så besvärligt och ge anledning att söka hjälp. Med dagens behandling går det att minska trängningarna och minska antalet toalettbesök. Blåsan blir lugnare.

När ska man söka hjälp?

Har man överaktiv blåsa eller urinläckage blir man ofta gradvis sämre om man inte får behandling. Den långsamma symtomutvecklingen och okunnighet om att det finns hjälp att få gör tyvärr att många avstår från att söka läkare. Hur mycket du läcker spelar ingen roll. Det viktiga är hur du upplever din situation. Känner du att din blåsa ger dig besvär sök vård. Idag finns det hjälp att få.

Kan läkemedel förvärra symtom vid överaktiv blåsa?

Vissa läkemedel, till exempel sömnmedel och vätskedrivande mediciner vid högt blodtryck, kan förvärra besvären med blåsan. Tala om för din läkare vilka mediciner du använder! Det finns oftast alternativa behandlingar som inte försämrar din blåsfunktionen.