Vad är inkontinens?

Urinläckage kallas med ett annat ord inkontinens. Det innebär att man har svårt att kontrollera sin blåsa och läcker urin, eller känner trängningar så starka att man är rädd för att läcka urin. Urinläckage är ett tecken på att något i kroppen inte fungerar som det ska. En läkare, uroterapeut eller distriktssköterska kan finna orsaken till att man läcker och därmed välja en behandling som förbättrar eller botar besvären.  

Hur vanligt är inkontinens bland män?

Enligt en stor studie som gjorts i Göteborg på 10 000 män i olika åldrar har man kommit fram till att ungefär fem procent av alla män lider av urinläckage. Problemet är vanligare bland äldre män än bland yngre. I åldern 45-59 år är det fyra procent som har problem. I åldersgruppen 60-79 år är motsvarande siffra sju procent och bland män över 80 år är det så många som 23 procent som har svårt att hålla tätt.

Vad beror urinläckage på?

Hos män är den vanligaste orsaken till läckage att prostatan vuxit till och klämmer åt om urinröret. Att prostatan växer är en naturlig del i åldrandet, men eftersom urinröret går rätt igenom prostatan, så kan det uppstå urinträngningar. Urinläckage kan också vara en följd av skador på hjärnan, till exempel efter en hjärnblödning. Förmågan att kontrollera sin urinavgång styrs från hjärnan. Med tilltagande ålder blir många människor mindre rörliga och får ledbesvär, detta kan i sig vara ett hinder för att hinna till toaletten i tid.

Vad finns det för hjälp mot urinläckage?

Många män blir hjälpta av att använda så kallade inkontinensskydd, alltså små skydd som fästs i kalsongen och förhindrar urinfläckar på kläderna. Andra män behöver genomgå en operation där man tar bort yttersta skiktet på prostatan så att urinröret kan utvidgas igen. Det finns också mediciner som till exempel förhindrar att prostatan växer sig större. Liksom mediciner som ökar kroppens förmåga att kontrollera blåsan, så att risken för urinläckage minskar.

Hur får man tag på inkontinensskydd?

Det finns många olika skydd på marknaden. Tillsammans med distriktssköterskan får man hjälp att välja ett skydd som passar bra. Det är sedan hon som beställer skydden och ser till att de skickas direkt hem. Skydden är kostnadsfria, alltså gratis, tills vidare, för den som behöver använda dem.

Vart vänder man sig för att få hjälp?

Det enklaste sättet är att ta kontakt med distriktssköterskan på vårdcentralen, eller att tala med en läkare. På vissa håll i landet finns det också uroterapeuter, som har stora kunskaper om urinläckage. En del vårdcentraler och sjukhus har inkontinensmottagningar som är öppna en eller flera dagar i veckan. Den läkargrupp som har störst kunskap om männens underlivsproblem är urologerna. 

Hur går första besöket till?

Besöket hos distriktssköterskan är mycket enkelt. Hon gör ingen undersökning, utan ställer en rad frågor. Utifrån svaren bildar hon sig en uppfattning, och föreslår antingen att man kan börja använda ett inkontinensskydd eller något annat hjälpmedel. Hon kan också föreslå att man bokar tid hos en läkare för en undersökning, då läkaren känner på prostatan, eller kanske skriver ut någon medicin som kan hjälpa. 

Kan man själv försöka minska sitt läckageproblem?

Det beror lite på vad orsaken är, men i vissa fall kan urinläckaget vara en följd av att man äter medicin mot högt blodtryck eller hjärtproblem. Medicinerna är vätskedrivande och kan ge läckage som en biverkan. Då kan man tala med sin läkare om att eventuellt byta till en annan medicin. I andra fall kanske man har svårt att hålla tätt som en följd av att man dricker för mycket. Te, kaffe och juice är vätskedrivande. Det är också alkohol. Dricker man mycket på kvällen är det helt naturligt att behöva gå upp och kissa på natten. Ska man uträtta ärenden, eller kanske sitta stilla länge i ett möte, bör man alltså inte dricka så mycket, särskilt inte kaffe eller te.

Kan man träna bort sitt läckagebesvär?

Ja, bäckenbotten, kroppens golv, består av muskler. Dessa muskler går att träna upp så att de bättre stöder urinblåsan och hjälper de muskellås som finns runt urinröret att sluta tätt. Träningen går ut på att man lär sig knipa med musklerna i bäckenbotten. Efter en tids bäckenbottenträning blir musklerna fastare. En annan typ av träning kallas blåsträning och innebär att man sakta men säkert vänjer urinblåsan vid att rymma mer och mer urin. På så sätt blir blåsan mer tolerant och signalerar inte lika ofta att den behöver tömmas. Därmed behöver man inte springa på toaletten hela tiden.