Vad händer vid godartad prostataförstoring?

Att man får problem med att kissa. Orsaken är att urinröret kläms ihop. Det kan ske på två sätt, dels genom att prostatan till sist har blivit så stor att den trycker ihop urinröret, dels att musklerna i prostatakörteln drar ihop sig och klämmer på urinröret.

Vilka är symtomen vid godartad prostataförstoring?

Symtomen kommer från urinvägarna . Symtomen kan delas upp i sådana som berör fyllnadsfasen (lagringsfasen) respektive miktionen (tömningsfasen) Lagringssymtom är bland annat trängningar, frekvent miktion/små portioner, måste kasta vatten på natten. Tömningssymtom är bland annat startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning av blåsan, avbrott i strålen.

Vad är prostata?

Prostata är en körtel stor som en valnöt, som sitter runt urinröret alldeles under urinblåsan. Prostatans uppgift är att förse sädesvätskan med ett tunnflytande sekret, som hjälper sädesceller att röra sig lättare.

Prostatan växer med åldern hos alla män. Prostataförstoring är alltså en naturlig del av mannens åldrande, men hos drygt 40% av männen skapar förstoringen problem.

Hur behandlar man godartad prostataförstoring?

Hur sjukdomen behandlas beror på hur svåra besvären är. Vid lindriga besvär behövs troligtvis ingen behandling alls. Då räcker det att hålla regelbunden kontakt med sin läkare och kontrollera tillståndet med jämna mellanrum. Vid svåra besvär kanske det bästa och enda alternativet är operation. Vid måttliga besvär, eller då operation anses olämplig, finns det många bra mediciner som hjälper. Dessa mediciner håller besvären borta och kan användas under långa perioder.

Hur vanligt är godartad prostataförstoring?

Godartad prostataförstoring är den vanligaste prostatasjukdomen hos medelålders och äldre män. Av någon anledning är den vanligare i Europa och USA än i övriga världen. Varför vet man inte. En orsak kan helt enkelt vara att vi faktiskt blir äldre i väst och därmed får dras med flera åldersrelaterade besvär.