Här finner du svaren på många vanliga frågor.  Frågorna och svaren är uppdelade inom olika områden. Titta efter ditt område i menyraden till vänster.

alt

Vad är inkontinens?

Urinläckage kallas med ett annat ord för inkontinens. Det innebär att man har svårt att kontrollera sin blåsa och läcker urin, eller känner trängningar så starka att man är rädd för att läcka urin. Urinläckage är tecken på att något i kroppen inte fungerar som det ska. En läkare, uroterapeut eller distriktssköterska kan finna orsaken till att man läcker och därmed välja en behandling som förbättrar eller botar besvären.

Vad är ansträngningsinkontinens?

Det är en typ av urinläckage som innebär att man läcker vid ansträngning, till exempel bär tungt, hoppar, nyser, hostar, springer. Då ökar trycket i bukhålan och urinen pressas ut. Den vanligaste hjälpen mot ansträngningsinkontinens är att träna upp musklerna i underlivet. Under tiden kan man använda inkontinensskydd.

Vad är trängningsinkontinens?

Trängningsinkontinens innebär att man plötsligt och utan förvarning blir akut kissnödig och omedelbart måste få tag i en toalett. Man får helt enkelt en trängning, en sammandragning av urinblåsan som gör att urinen tränger ut, precis som när man kissar. Ibland kommer det inte bara några droppar urin utan blåsan töms på hela sitt innehåll. En annan form av trängningsinkontinens ger samma akuta känsla av att behöva gå på toaletten, men utan att någon urin läcker ut.

Hur många har problem?

Uppskattningsvis lider fler än 800 000 svenskar av någon form av blås- och urinvägsproblem. Totalt beräknas det finnas omkring 200 miljoner människor med dessa problem i världen.

Kan både män och kvinnor drabbas?

Ja, men inkontinens är vanligare bland kvinnor. Det beror bland annat på kvinnornas kortare urinrör. Vanligaste formen av inkontinens är så kallad ansträngningsinkontinens. Trängningsinkontinens och överaktiv blåsa förekommer bland både kvinnor och män.

Vart ska man vända sig för att få hjälp?

Den som läcker urin ska givetvis söka hjälp för sitt besvär, eftersom det finns hjälp att få. Läckaget kommer inte att upphöra av sig själv. Distriktssköterskor och uroterapeuter runt om i landet är ofta väl insatta i problemet och kan efter att ha ställt lite frågor ge råd och föreslå en behandling som hjälper eller till och med botar. På vissa ställen finns det också så kallade inkontinensmottagningar där personalen är specialutbildad på just urinläckage.

Vilka kan behandlas?

Alla kan få hjälp att bättre kontrollera sin blåsa. Behandlingen ser olika ut för olika individer, men knipövningar, medicin , hormoner och operationer är några vanliga metoder.