kateterfakta.nu

Sinoba har varit del av att skapa www.kateterfakta.nu med information om behandling med urinkateter riktat till i första hand till dig som patient och dina närstående. Med mer kunskap om den egna behandlingen och de olika alternativ som finns är det lättare att vara mer aktiv i kontakten med din vårdgivare. Målet är att lindra fysiska och psykiska besvär som kan orsakas av kateterbehandling.

Läs mer ..... Kateterfakta.nu