Sedan den 25 maj 2018 är EU:s Dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) svensk lag. Syftet är att ge brukare större kontroll över uppgifter i system och register.

De enda uppgifter om dig, som finns i Sinobas register, är dem du själv lämnat: namn, e-post-adress samt möjligen postadress och telefonnummer. Vi använder inte personnummer. Uppgifterna nyttjas enbart till kontakt med våra medlemmar. Uppgifterna är väl skyddade och inte på något sätt allmänt tillgängliga. Om du inte önskar, att dina uppgifter finns kvar hos Sinoba, skriv då till oss, varpå uppgifterna raderas. Den som är missnöjd med Sinobas hantering av personuppgifter kan vända sig till Datainspektionen