Var med och bidrag till den nödvändiga forskningen

För att väcka uppmärksamhet kring en av våra mest tabubelagda folkhälsofrågor och sprida kunskap om hur kvinnor själva kan motverka urinläckage arrangerar TENA i samarbete med Karolinska Institutet Sveriges Tystaste Manifestation, med start på Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Genom att delta i en kollektiv, digital knipövning på http://www.tena.nu/knipipausen kan kvinnor aktivt visa sitt engagemang och samtidigt stödja forskningen kring inkontinens.

För varje person som registrerar sitt deltagande skänker Sveriges Tystaste Manifestation en krona till forskning om inkontinens. Pengarna riktas till barnmorskor, uroterapeuter och sjukgymnaster och deras forskning kring ansträngningsinkontinens hos kvinnor samt till studier av försvagningar av bäckenbotten efter förlossning. Sveriges Tystaste Manifestation pågår i tio dagar, till och med den 18 mars.