Böcker:

Uroterapi, Anna-Lena Hellström och Birgitta Lindehall, 2006.

Myter och fakta om överaktiv blåsa, Lena Maria Nordstrand, 2004.

Barninkontinensboken, Christina Axengrip, 2004.

Läckan handbok för karlar, Lena Maria Nordstrand, Cura förlag, Stockholm, 1998.

På kvinnors vis - Lena Maria Nordstrand, Cura förlag, Stockholm, 1995.

Inkontinens - Ulf Schenkmanis och Ulf Ulmsten, ICA-förlaget AB

Rapporter:

Inkontinensvården i ordinärt och särskilt boende. Resultat av enkäter och intervjuer bland brukare och personal, Socialstyrelsen, Stockholm, 2003.

Behandling av urininkontinens, Gul SBU-rapport 143/2000, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, 2000.

Broschyrer:

Behandling av urininkontinens: frågor och svar, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Apoteket, Stockholm, 2001.

Video:

I webbfilmen om inkontinens intervjuar vi Märta Lauritzen, uroterapeut/enhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Webbfilmen har som syfte att sprida kunskap och information om vad inkontinens är, vilka som är mest drabbade och vad man kan göra åt problemet, samt vilka hjälpmedel såsom skydd det finns på marknaden.