Danmark och Norge har förhållandevis lång erfarenhet av patientföreningar för personer som lider av inkontinens och blåsproblem. Redan 1987 startades Kontinensforeningen i Danmark? och nio år senare var NOFUS, den norska motsvarigheten, i gång.

I Danmark har vi en tradition av patientföreningar, nästan varje diagnos har sin egen förening, berättar Aase Randstorf, representant för den danska organisationen.
Den danska inkontinensföreningen har 1 500 medlemmar och vänder sig till män, kvinnor och barn som lider av urin- eller avföringsinkontinens.
NOFUS är mindre med drygt 500 medlemmar och riktar sig främst till patienter med urologiska diagnoser.
Målsättningen för organisationerna är i stort sett de samma, bland annat att sprida information och kunskap på området samt att ta tillvara sina medlemmars intressen. För att göra detta har man såväl i Norge som i Danmark bland annat en hjälptelefonlinje. Man ger även ut tidningar samt sprider information med hjälp av möten och broschyrer.


Danmark
www.kontinensforeningen.dk

Norge
www.nofus.no