Intresseföreningar för sjukdomar och medicinska besvär får allt större betydelse. Hos föreningarna finns kunskap och kapacitet som gör att de kan påverka såväl politiker som sjukvården i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen.

Sinobas styrelseledamot Märta Lauritzen (trea från höger) tillsammans med representanter från patientföreningar i Europa och USA. Bilden är tagen vid en konferens om urininkontinens och blåsproblem som hölls i Paris hösten 2004.

I ett allt hårdare sjukvårdsklimat, med nedskärningar och långa vårdköer, riskerar vissa grupper att komma i kläm. Genom att gå samman i föreningar och intresseorganisationer blir dessa grupper starka, och deras behov uppmärksammas.
Diabetesförbundet och ILCO, en organisation för stomiopererade, hör till de mer väletablerade föreningarna i Sverige som har kunnat påverka utvecklingen inom sjukvården. De har haft framgång i sin lobbyverksamhet och kunnat påverka utformningen av hjälpmedel.
-- Många med mig är positiva till att patient- och intresseföreningar bildas för att värna om patienternas intressen. Intresseföreningarna får inte bara ökad betydelse i samhället, de bidrar också ofta till att höja kunskapen bland sina medlemmar. Allt fler kan allt mer om sin hälsa och sina besvär, säger Märta Lauritzen, uroterapeut och ansvarig för uroterapienheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Sinoba är ett exempel på en svensk intresseförening, för urininkontinens och blåsproblem. Runt om i Europa finns liknande föreningar. Internet har stor betydelse för att bygga nätverk och sprida kunskap bland människor.
-- Det ökade engagemanget bland patienter och anhöriga ställer nya krav på oss inom vården. Vi måste hela tiden vara beredda på att kunna bemöta patienternas frågor efter att de sökt kunskap på Internet. Det är en ny pedagogik inom sjukvården, att hjälpa människor att tolka vad de har läst och sätta det i relation till deras egna problem, avslutar Märta Lauritzen.

Här följer exempel på några internationella föreningar med hemsidor på Internet som är tillgängliga för alla. Tipsa oss gärna om ni känner till fler: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Internationellt

www.wfip.org

www.icscoffice.org (Rubrik "Continence Worldwide")

Danmark

www.kontinensforeningen.dk

Norge
www.nofus.no           

England
www.bladderandbowelfoundation.org

Frankrike
www.femsante.com

Italien
www.donnemedico.org

www.finco.org

USA

www.nafc.org