Andra artiklar

Kunskap krävs om kateteranvändning

Richard Larsson tar emot i ett vackert, stilrent hem, skapat på 1930-talet. Här finns såväl minnen från ett långt liv, som aktuella böcker och arbetsmaterial.
Richard Larsson är, med sina 89 år, en i allra högsta grad aktiv pensionär. Bland hans engagemang finns strävan att sprida kunskap om blåstömningsproblem.

Att vara hänvisad till kateter, är att ha ett handikapp som inte syns. De flesta bär sitt lidande i tysthet, säger Richard Larsson.
Han har själv svårigheter att tömma blåsan och har talat om det med sina barn, men inte med någon annan.
- Det finns sjukdomar som är svåra att tala om, som väcker omgivningens rädsla och kan framkalla ett avståndstagande. Så finns det mer förbjudna handikapp. Det är sjukdomar som rör könet, till exempel blåstömningsproblem.

 

Richard Larsson menar att vi i Sverige må vara frigjorda och tala öppet om sexualitet och annat som berör områden söder om naveln, men då handlar det enbart om friska personer.
- Jag tror att varje kvinna och man vill vara fullkomlig då det gäller sexualitet. Mitt handikapp gör att jag inte känner mig riktigt som alla andra. Jag måste bära på min hemlighet själv, i tysthet. Alla tror att jag är frisk och vanlig, men det är jag ju inte riktigt.

Vad skulle då kunna lätta bördan Jo, om till exempel problem med att tömma blåsan blev mer allmänt känt. Det man känner till, och talar om, blir oftast också accepterat. Idag finns det till exempel TV-reklam för inkontinensskydd.
- Urinläckage och inkontinensskydd är mer känt än blåstömningsproblem och kateter. Till och med när jag legat på sjukhus, har jag varit tvungen att ha med mina egna katetrar. Också läkare har reagerat med förvåning, när jag berättat att jag måste tömma mig flera gånger per dag, berättar Richard Larsson.

 

Hans önskan är att kateteranvändningen blir välkänd och att kateterbärare kan känna sig godkända.
- Vi ska inte förbli en liten grupp unika och underliga personer som smyger med vårt handikapp. Det finns fina hjälpmedel som underlättar vår vardag. Nu är det dags att skapa diskussion om den mentala och sociala sidan. Det är ett viktigt upplysningsarbete och ett stort ansvar som vi alla har, avslutar Richard Larsson.

Till vänster kan ni läsa ett utdrag ur en längre text som Richard Larsson skrivit, där han ger sin bild av hur det är att ha problem att tömma blåsan och använda kateter.