Allvarliga bristningar vid förlossning har ökat markant det senaste decenniet. Sfinkterruptur, som innebär att kvinnan spricker så mycket att även analområdet skadas, är en av de vanligaste allvarliga komplikationerna vid en vaginal förlossning. Denna typ av bristningar har ökat från 2 till 4 procent på tio år. Bristningarna är i vissa fall så omfattande att kvinnan får bestående men i form av analinkontinens.

Uppsikt över mellangården

På Östra sjukhuset i Göteborg har dock de allvarliga bristningarna minskat de senaste fem året. Britta Lindblom, som är barnmorska och avdelningschef på Östra sjukhuset, säger till Dagens Nyheter att de minskade antalet allvarliga bristningar beror på att barnmorskorna håller uppsikt över mellangården, perineum. Akademiska sjukhuset i Uppsala har liknande erfarenhet. Även här har det visat sig att antalet allvarliga bristningar minskar när barnmorskan håller emot med händerna, utför ett så kallat perinealskydd, när barnets huvud föds fram.