Att urininkontinens förekommer, vet de flesta om. Många vet också att det är vanligt, över 500 000 personer har besvär, bara i Sverige. Det betyder också att det finns många olika sätt att hantera sin situation som inkontinent.
Vissa söker omedelbart hjälp, får behandling och blir bättre eller till och med helt besvärsfria. De flesta väntar dock med att gå till distriktssköterskan eller läkaren, och försöker lösa problemen på egen hand.

För en del människor blir vardagen som urininkontinent ett problem.
  • Man blir trött och presterar sämre på grund av att nattsömnen störs av flera toalettbesök.
  • Man presenterar mindre i sitt arbete till följd av att blåsan stjäl för mycket tid, till exempel ständiga avbrott för toalettbesök.
  • Man planerar vanemässigt sina aktiviteter så att det alltid finns tillgång till en toalett på nära håll.
  • Man drar sig undan umgänget med familj och vänner eftersom man besväras av sina täta toalettbesök och är rädd för att kissa på sig.
  • Man sätter sig alltid på ytterplats på bussen, bion eller teatern, för att ha lätt att komma till toaletten.
  • Man har alltid extrakläder med sig för att vara förberedd om en ?olycka? skulle vara framme.
  • Man har minskat eller upphört med att ha sex av rädsla för att få trängningar eller läckage.

Så här behöver livet inte vara. Man ska kunna leva som urininkontinent, inte bara överleva.
Men besvären går inte över av sig själv. Därför är det nödvändigt att söka hjälp.