LäkarGruppen Västerås - ett föredöme för omhändertagande av patienter med blåsproblem

På LäkarGruppen i Västerås har man stort fokus på patienter med urinläckage. Under det gångna året har man både blivit certifierad av Sinoba och dragit igång ett projekt för bättre omhändertagande av dessa patienter.

I april 2017 certifierades kontinensverksamheten vid vårdcentralen LäkarGruppen i Västerås av Sinoba, som den sjätte mottagningen i Sverige. Det innebär att man uppfyller de krav som Sinoba har ställt upp för att ge personer med blåsproblem bästa möjliga omhändertagande.

I samband med certifieringen fick vi på Sinoba höra talas om att man dessutom sökt kvalitetspengar från Vårdval Region Västmanland, för att ytterligare förbättra omhändertagandet av patienterna med urininkontinens och blåsproblem.

Vi besökte därför LäkarGruppen och träffade Birgitta Rothman, för att få höra mera om detta spännande projekt. Vid vårdcentralen finns förutom Birgitta som är uroterapeut, även en distriktssköterska med särskild utbildning inom området, Jenny Vestlund och på BVC finns en barnsjuksköterska med uroterapiutbildning, Anna-Karin Grimerö.

Därtill hyser vårdcentralen tre familjeläkare som fokuserar extra på problemområdet inkontinens. Man är alltså minst sagt välrustad för uppgiften. Tillsammans har man nu sökt pengar för att planera hur det nya vårdprogrammet, som antagits för primärvården i Västmanland för omhändertagande av dessa patienter, ska kunna införas med bästa effekt.

Det man framför allt har diskuterat i utvecklingsprojektet är att vända sig till de nya läkare som får sin utbildning vid vårdcentralen och göra dem medvetna om de inkontinenta patienternas behov, de rutiner som finns för omhändertagandet av dem och hur flödet av patienter är tänkt att fungera.

Utbildningsinsatsen kommer allstå att handla mycket om utveckling av teamarbetet, men också om vilka externa resurser som finns, som t.ex. Nikola, Sinoba, forskningsprojektet tät.nu m.fl. Så planerar man att uppnå målet, som är att fler patienter med urininkontinens ska utredas bättre, så att fler ska få rätt diagnos och behandling.

Vi gratulerar såväl LäkarGruppen som deras patienter!

 

Image.8E42EEFC-F9BE-4BA1-BD35-92FE9D2C3CB7.jpg

Image.D80B2C74-FBB7-4794-BE63-C1F1171BFA72.jpg