HISTORIK

Det sägs att man har hittat fynd av vaginala stöd från antikens dagar och att kvinnor i alla tider har använts sig av detta hjälpmedel.  Självklart är att det har skett en utveckling från Gustavsbergs porslinsringar i början av 1900-talet till vad som används idag.
Användandet av prolapsringar som hjälpmedel vid framfall ser väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Bäckenbottenträning i kombination med ergonomi är dock alltid är ett förstahands alternativ.

PROLAPSRINGEN

En ring kan användas temporärt inför kirurgi, kontinuerligt eller vid behov, som vid ökad fysisk aktivitet. Kanske har prolapsringarna tidigare använts mer till äldre kvinnor som inte blivit hjälpta av kirurgi? Personligen tror jag på att använda prolapsringen för att förebygga vid begynnande tecken på framfall till exempel den unga mamman som fött många barn, har ett tungt fysiskt krävande arbete och där man har noterat svaghet i muskulaturen med ”buktande” vaginalväggar.

I PRAKTIKEN

Det är svårt att prova ut en ring och det kräver teknisk färdighet och erfarenhet. Man vet oftast inte förrän efter utprovning om just den typen av ring och storlek är den som passar kvinnan bäst. För att minska riskerna av fel ring eller storlek bör man sätta in en ring i början av veckan om det skulle visa sig att kvinnan skulle vara i behov av någon form av hjälp. När en ring inte sitter bra kan kvinnan uppleva ett obehagligt tryck eller så åker den delvis ut och fungerar därmed inte. ”Om möjligt be kvinnan promenera tio minuter med en typ av ring och återkomma innan man bestämmer sig för vilken sort och storlek.” Det är en fördel om kvinnan lär sig hantera prolapsringen och själv kan sätta in och ta ut den. Den kan sitta inne upp till en månad beroende på menstruation eller sexuell aktivitet och för den lite äldre kvinnan upp till ett kvartal innan rengöring.

PROLAPS ELLER FRAMFALL

Prolaps, Prolapsus eller descensus gentalis är i dagligt tal en sänkning av den främre vaginala väggen, eventuellt i kombination med en sänkning av själva livmodern. Total prolaps innebär att i princip hela livmodern inklusive främre vaginalväggen ligger utanför slidmynningen.
Vid större uttalad sänkning av främre vaginalväggen klagar kvinnan ofta på tömningssvårigheter. Här ser man ofta stora mängder av residualurin, det vill säga den mängd urin som finns kvar i blåsan efter tömning. Vid ökad grad av prolaps klagar ofta kvinnan över skavningskänslor, tyngdkänsla och dragningar i underlivet.
Vid rectocele, då bakväggen buktar vaginalt, är det av stor vikt med regelbunden tarmtömning.

BETYDELSEN AV BÄCKENBOTTEN

Bäckenbotten stöttas av muskelgrupperna levator ani och ischiococcygeus. Ingeborg Hoff Bækken (länka) har nyligen doktorerat och studerat betydelsen av träning av bäckenbotten vid framfall. Viktigt är att använda knipet funktionellt vid ett ökat buktryck som till exempel vid hosta och lyft. För tips på övningar läs vidare (länk).

SUMMERING

Bäckenbottenträning bör vara förstahand alternativet beroende på grad av framfall. Vid ökade symtom kan prolapsringen vara ett konservativt alternativ till kirurgi. Det är både skonsamt och ekonomiskt för patienten och ger snabbt svar på om symtombilden förändras i positiv riktning. Den kan vara lite svår att prova ut och kräver en viss uppföljning av kvinnan. Prata med din gynekolog, uroterapeut eller barnmorska om du är intresserad av att prova en prolapsring.