alt

En ny operationsmetod vid urininkontinens hos män har prövats på Karolinska Universitetssjukhuset. Metoden innebär att man opererar in ett band som stödjer urinröret. Liknande teknik har sedan länge använts vid behandling av inkontinens hos kvinnor.

Sedan 2006 har 9000 män opererats med denna teknik världen över. Karolinska Universitetssjukhuset är först med att pröva metoden i Skandinavien. De patienter som opereras med tekniken är patienter med urininkontinens av lätt till måttlig grad efter till exempel prostatacancerkirurgi.

Eftersom detta är första gången metoden genomförs på män i Sverige ska den utvärderas innan man börjar använda den i stor skala. Hur många patienter som kan bli aktuella för operationen vet läkarna inte i dagsläget.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset