Inom kort drar ett stort forskningsprojekt igång där kvinnor med inkontinens kommer att få möjlighet att genomgå ett Internetbaserat behandlingsprogram.

alt

Foto: Fotoakut

De senaste åren har det blivit allt vanligare att behandla olika typer av medicinska tillstånd med hjälp av Internet. Du sitter helt enkelt framför din dator där hemma i lugn och ro och genomgår din behandling.
En utbredd behandlingsmetod, som många av dessa internetbehandlingar använder sig av, är KBT, kognitiv beteendeterapi. KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sin grund i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Lite förenklat kan man säga att terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden. Det handlar om att ifrågasätta negativa tankemönster och istället sträva mot ett väldefinierat mål med syfte att åstadkomma förändringar i beteendet. Terapiformen bygger på att patienten är aktiv och samarbetar när det gäller egenvård.

Framgångsrik behandlingsmetod

Det finns idag en hel del forskning om KBT och behandlingseffekterna har visat sig vara goda. De senaste åren har forskarna även studerat effekterna av Internetbehandlingar som använder sig av KBT och även på detta område har behandlingen visat sig framgångsrik. Det gäller till exempel huvudvärk, ångest, tinnitus och kronisk värk. Ingen har dock studerat om behandlingsmetoden har effekt vid urininkontinens. Studier har dock visat att beteendeterapeutiska inslag i inkontinensbehandlingen, till exempel blåsträning och bäckenbottenträning med feedback, har gynnsam effekt.

Behandlingsprogram lanseras

En forskargrupp har därför valt att undersöka vilka effekter ett datorbaserat behandlingsprogram mot urininkontinens har. Programmet, som i första omgången vänder sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens, kommer att innehålla information, träning och beteendeterapi. Deltagarna kommer även att ha möjlighet at ställa frågor via e-post. Alla deltagare kommer att fylla i frågeformulär och en urinmätningslista innan de påbörjar behandlingen. Detta för att försäkra sig om att ingen av deltagarna har några allvarliga bakomliggande medicinska åkommor.  De kvinnor som väljer att delta i studien kommer även att bli intervjuade.

Många möjligheter

Forskarna har stora förhoppningar till behandlingsmetoden då man bland annat ser fördelar med att deltagarna är anonyma. Studier har nämligen visat att många avstår från att söka behandling på grund av att de uppfattar sina besvär som skamliga. Det har också visat sig att, i synnerhet kvinnor, ofta använder Internet för att få svar på sina hälsofrågor.
Sinoba kommer längre fram att rapportera om forskningsresultaten.

Källa: FoU i Sverige