Blåsproblem och inkontinens kan behandlas med hjälp av nervstimulering. Vid denna behandlingsform placeras en liten pacemaker, under huden. Den skickar svaga elektriska pulser till de nerver i ryggen som sitter ovanför svanskotan och som styr blåsa och tarmar. Pacemakern (neuromodulatorn) stimulerar sakralnerverna och bidrar till att återställa kontrollen över blåsfunktionen. Den kan även användas för att behandla analinkontinens.

Innan behandlingen kan börja utför din läkare ett test. Vid detta placeras en tunn ledning under huden vid/intill korsbenet. Ledningen ansluts till en liten extern teststimulator, som du bär i ett bälte. Teststimulatorn skickar svaga elektriska pulser till sakralnerverna via ledningen så att det går att bedöma om pulserna kan få din blåsa att fungera som den ska. Under testet, som vanligen tar 5-7 dagar, kan du leva som vanligt men bör undvika fysisk ansträngning.