Förstorad prostata kan behandlas på flera olika sätt. Behandlingen beror på hur stora besvären är.

Vid lindriga besvär behövs ofta ingen behandling. Då räcker det att hålla regelbunden kontakt med sin läkare och kontrollera tillståndet med jämna mellanrum.

Vid måttliga besvär, eller då operation anses olämplig, finns det bra mediciner som hjälper. Dessa mediciner håller besvären borta och kan användas under långa perioder.

Vid svåra besvär kanske det bästa och enda alternativet är operation. Idag finns många olika metoder och ingrepp som ger snabb hjälp.