Andra artiklar

Elektrostimulering har länge används som behandling av överaktiv blåsa. Vanligtvis förs en tampongformad elektrod in i slidan, eller i både slidan och ändtarmen, för att, med hjälp av ström, påverka nerverna till urinvägarna så att de styr blåsfunktionen bättre.

På senare år har man provat en ny typ av stimulering. Istället för att elektrostimulera genitalierna stimulerar man den så kallade tibialisnerven, en nerv som sitter vid fotleden.

Nu visar en ny litteraturstudie från Malmö Högskola att behandlingen har goda resultat. Elektrostimuleringen av tibialisnerven kan öka blåskapaciteten, mängden urin som blåsan kan hålla, samtidigt den minskar såväl antalet miktioner som urinläckage. Studien visar även att livskvaliteten för patienterna förbättrades av behandlingen.

Vanligtvis behandlas patienten en gång i veckan under en tolvveckors period.

Källa: Tibialisstimulering en behandling vid överaktiv blåsa, Litteraturstudie av Lena Jönsson och Karin Ärlemyr vid Malmö högskola.