AKUPUNKTUR

Vad är akupunktur?
Akupunktur innebär att tunna nålar sticks in i speciella punkter. Akupunkturen utvecklades för flera tusen år sedan i Kina. Den traditionella kinesiska medicinen har ett helt annat förklaringssystem till uppkomst och behandling av sjukdomar än västvärlden. I Sverige godkändes akupunktur som behandlingsmetod av Socialstyrelsen 1984.

Vad är överaktiv blåsa?
Att blåsan är överaktiv betyder att man känner sig kissnödig innan blåsan är helt full, att den kan tjuvstarta innan man kommit till toaletten och att det läcker urin. Det är vanligt att vakna flera gånger på natten av kissnödighet. Akupunktur är en av behandlingsmetoderna vid överaktiv blåsa.

Hur går akupunktur till?
Sterila engångsnålar används. Nålarna sätts i det område där nerverna som går till blåsan har förgrenat sig. Ibland används så kallade förstärkningsnålar i armarna och på hjässan. Nålarna får sitta kvar 20 - 30 min.Vanligt behandlingsintervall är en gång per vecka. Har akupunkturen inte gett någon effekt efter 5 – 6 gånger avbryts i regel behandlingen.

Normalt är en behandlingsserie cirka 10 behandlingar. Ibland kan sedan kan sedan en underhållande behandling ges, kanske en gång per månad eller glesare, för att vidmakthålla effekten. Många olika varianter av akupunktur finns: man kan exempelvis ge en svag elektrisk stimulering mellan ett eller flera par av nålar; man kan stimulera mycket ytligt i vävnaden och man kan stimulera mycket djupt. Det gemensamma med alla olika metoder är att man letar efter en ”dos” av stimulering som leder till bäst resultat hos den enskilda. Denna dos är mycket individuell.

Hur känns det?
När nålen går igenom huden sticker det till. Vid aktivering då behandlaren snurrar på nålen, upplevs en speciell känsla. Känslan kan beskrivas som ett tryck, domning, fyllnadskänsla, träningsvärk, värme eller kyla.

Vad händer i kroppen vid akupunktur?
Vetenskapligt är hittills bevisat: Lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och utsläpp av speciella ämnen (neuropeptider).
Kroppen egna smärtstillande ämnen bl.a. endorfiner, frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras delvis.
Akut kissnödighet vid överaktiv blåsa kan liknas vid smärtimpulser.

Har akupunkturen några biverkningar eller risker?
Det är vanligt att man känner sig trött eller dåsig efter behandlingen. I vissa fall kan yrsel, svettning, illamående eller blodtrycksfall uppkomma. Ett mindre blåmärke kan uppstå där nålarna sätts. Ibland uppstår tillfälligt förvärrade symtom vilket kan vara ett tecken på att behandlingen kommer att ge bra resultat framöver. Det är viktigt att tala om hur man mått efter behandlingen, eftersom det avgör hur man går vidare.
Jämfört med andra behandlingsmetoder, inklusive läkemedels-behandling, har akupunktur synnerligen få biverkningar och risker.

Övrigt
Det är bra om man har möjlighet till avkoppling efter akupunkturbehandlingen. Kraftig fysisk ansträngning bör undvikas.


Källa:
Ur ”Information om behandling mot överaktiv blåsa”, Karolinska Universitetssjukhuset. 2017.