Allt för få äldre människor söker hjälp för sin inkontinens. Många tror att läckagen hör till åldern och finner sig i sina besvär. Andra tycker att det är besvärligt att tala om inkontinens, de känner sig generade och låter bli att tala med sin läkare av den orsaken. Oavsett vilket, är det hög tid att ompröva beslutet. Det finns nämligen alltid något som din läkare eller distriktsköterska kan göra för att lindra besvären.

Ta besvären på allvar

Att vara inkontinent är ett stort socialt handikapp för alla människor, oavsett ålder. Många som lider av inkontinens blir isolerad, får en sämre livskvalitet och riskerar att på sikt drabbas av nedstämdhet och depression. Det är därför viktigt att ta besvären på allvar och att söka hjälp.

Den som besväras av inkontinens ska i första hand tala med sin läkare på vårdcentralen. Du kan även kontakta disktriktsköterskan. På vissa vårdcentraler finns det även en uroterapeut, som är specialiserad på just blåsproblem och inkontinens.

Ordentlig utredning viktig

För att ställa en diagnos och behandla besvären krävs att läkaren gör en ordentlig utredning. Detta är extra viktigt om patienten är äldre eftersom gamla människor ofta har fler åkommor som kan påverka kontinensen än yngre och medelålders.

En ordentlig utredning innebär att läkaren inte bara förhör sig om hur besvären yttrar sig utan också tar reda på i vilken omfattning patienten läcker. Detta görs genom att man väger skydden. Vidare ska patienten fylla i en så kallad miktionslista, vilket innebär att du skriver upp när och hur mycket du dricker och kissar.

Läkaren ska också undersöka kroppen, ta reda på om du har andra besvär eller sjukdomar samt förhöra sig om vilka läkemedel du använder. Allt detta för att ta reda på vad läckagen beror på och hur man bäst kan behandla inkontinensen.