Många äldre människor besväras av att behöva gå upp på toaletten nattetid. För den som är rädd att ramla eller har svårt att somna om kan det vara problematiskt. Det finns dock en hel del att göra för att lindra besvären.

Människan producerar mindre urin under natten. Vi ska helt enkelt kunna sova en hel natt utan att bli kissnödiga. I takt med att vi blir äldre blir det dock allt vanligare att vi behöver stiga upp för att gå på toaletten. Ulla Molander, som är överläkare och docent i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, uppskattar att så många som åtta av tio 80-åringar går upp på toaletten minst en gång om natten. Ofta kommer besvären successivt. De kan börja redan i 50-årsåldern. Till att börja med går personen upp och kissar någon gång då och då. Med tiden blir dock de nattliga toalettbesöken allt vanligare, berättar hon.

Många orsaker

Att behöva kissa om natten kallas nocturi och kan ha många orsaker. Viss forskning tyder på att det hormon som styr urinproduktionen verkar sämre när vi blir äldre, men resultaten är än så länge oklara. Ibland kan de nattliga trängningarna hänga samman med dålig nattsömn. När man inte kan somna går man upp på toaletten för att kunna falla till ro. Efter en tid kan detta bli en ovana. Du bör inte gå och lägga sig allt för tidigt. Har du svårt att somna är det bättre att sitta upp så att du är ordentligt trött när du går till sängs, säger Molander.

Se över dryckesvanor

En annan vanlig orsak till varför många behöver gå på toaletten om natten är att de dricker för mycket på kvällen. Helst ska vi inte dricka efter middagen vid sextiden. Speciellt viktigt är det att vara försiktig med te, kaffe och alkohol, som är vattendrivande. Även läkemedel kan vara vattendrivande, varför dessa alltid bör tas så tidigt som möjligt på dagen. Den som har hjärtsvikt drabbas ofta av svullna ben. När man lägger sig ned absorberas vätskan i kroppen, urinproduktionen ökar och vi blir kissnödiga. Lägg upp benen på en pall redan tidigt på kvällen, tipsar Molander.

Läkemedel & hjälpmedel

Den som har problem med överaktiv blåsa eller har trängningar på grund av förstorad prostata kan ha samma problem dagtid som nattetid. Dessa typer av besvär kan behandlas med läkemedel som din läkare skriver ut. Många äldre människor kan känna sig yra när de stiger upp, andra har svårt att gå och är rädda för att ramla. För dessa personer kan det vara vettigt att ha ett bäcken eller toalettstol vid sängen. Även om nocturi är ofarligt så är det mycket besvärande att få sin nattsömn störd. Det är därför viktigt att söka hjälp för besvären.