Människor i alla åldrar kan drabbas av inkontinens. Risken är dock betydligt större för en äldre människa än en yngre. Det är dessutom större skillnad mellan två 75-åringar än mellan två 40-åringar. När yngre och medelålders människor drabbas av inkontinens orsakas den oftast av urologiska eller gynekologiska faktorer. Naturligtvis kan även äldre personer drabbas av inkontinens på grund av förstorad prostata eller försvagad bäckenbottenmuskulatur, ofta är dock orsakssambanden betydligt mer komplicerade. Äldre har ofta sin personliga kombination av krämpor och sjukdomar. En inkontinent 75-åring kan vara frisk och alert medan en annan kan ha såväl artros som hjärtsvikt och demens.

Förslitningar och läkemedel

När vi blir äldre drabbas vi ofta av förslitningar och sjukdomar i rörelseorganen. Har man svårt att röra sig kan det vara problematiskt att hinna till toaletten i tid. Andra har problem med yrsel och har därför svårt att ta sig till toaletten i tid.

Med åldern ökar också risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Vanliga läkemedel mot till exempel hjärtsvikt är vattendrivande, vilket i sin tur ökar trängningarna. Att vara tvungen att gå på toaletten ofta och dessutom ha kraftiga trängningar ökar risken för läckage.

Förstoppning och demens

Hur magen sköter sig kan också påverka risken för inkontinens. Förstoppning kan till exempel öka trängningarna. Många äldre blir också tillfälligt inkontinenta när de byter miljö, till exempel om de vistas på sjukhus en tid.

Många gånger är inkontinens hos gamla människor kopplade till stroke eller demens. Vid demens och vissa andra sjukdomar i nervsystemet får man bortfall i överordnade centra i hjärnan, vilket påverkar kontrollen av urinblåsan. Detta kan leda till så kallad ohämmad blåsa, något som kännetecknas av att personen plötsligt upptäcker att hon eller han är blöt. Ett läckage som detta när personen inte känt någon trängning beror på att blåstömningsreflexen fungerar medan hämningen av blåsan är störd.