Det finns många behandlingsmetoder för inkontinens. Vilken metod läkaren väljer beror på vad som orsakar besvären. Den behandling som botar ansträngningsinkontinens gör till exempel ingen nytta om du lider av överaktiv blåsa och vice versa. Det är därför viktigt att läkaren gör en ordentlig utredning innan han eller hon inleder behandlingen.

När det gäller äldre människor finns ytterligare faktor att ta hänsyn till ? det allmänna hälsotillståndet hos patienten. En pigg och frisk 70-åring mäktar med mer än lika gammal multisjuk person. Det gäller således att individualisera behandlingen.

Inte bara skydd

Det är viktigt att komma ihåg att även om läkaren inte alltid kan bota inkontinensen så kan han eller hon alltid lindra besvären. Det gäller även i de fall då man, trots utredning, inte har lyckats klargöra vad inkontinensen beror på.

Många tror att skydd är den enda behandling som finns. Så är inte fallet! Skydd är ett bra hjälpmedel, men det är ingen behandling. Även en dement person kan bli bättre och behöva färre skydd genom att till exempel toaletträna. Det betyder att vårdaren, efter att ha kartlagt när personen brukar kissa, tar denne till toaletten vid dessa tider. Det är ett enkelt sätt att minimera läckagen och öka livskvaliteten.

Andra åtgärder kan vara att se över tillgängligheten till toaletten. Många dementa personer har svårt att hitta rätt. Då kan vara bra att till exempel märka toalettdörren med ett rött hjärta och installera en svart toalettring som syns tydligare en vit.

Blåsträning och läkemedel

Vid val av behandlingsmetod tar läkaren hänsyn till patientens allmänna hälsotillstånd. För den som lider av ansträngningsinkontinens kan bäckenbottenträning hjälpa. Räcker inte det finns det goda chanser att en, i övrigt frisk, 80-åring kan bli botad med en enkel operation.

Vid överaktiv blåsa kan läkemedel ordineras. Blåsträning är ett annat alternativ. I vissa fall kan östrogen lindra trängningarna.

Även om rätt behandling alltid lindrar besvären så är det inte alltid möjligt att bota. I de fallen är skydd ett utmärkt hjälpmedel. Behöver du skydd ska du tala med din läkare, distriktsköterska eller uroterapeut. Det är viktigt att få ett skydd som passar dig och dina behov. Och kom ihåg att dagens skydd är mycket effektiva. Tiden då skydd var det samma som tjocka cellstoff blöjor är länge sedan förbi. Många män klarar sig till exempel med ett droppskydd.