Ansökan om certifiering av kontinensmottagning

Kontinensmottagningen vid

ansöker om certifiering av verksamheten enligt de krav som uppställts av Sinoba.
 
Den av oss organiserade kontinensmottagningen uppfyller de krav som specificeras
i ”checklistan” (bifogas ifylld).
 
Vi ser fram emot att på plats få tillfälle presentera verksamheten för Sinobas representanter,
liksom framtida uppföljning (vart 3:e år).