Certifiering av Sveriges kontinensmottagningar

Sedan 2015 erbjuder Sinoba Sveriges kontinensmottagningar inom primärvård och specialistvård att kvalitetssäkra sina verksamheter. Uppfyller mottagningen de kriterier som Sinoba formulerat kan mottagningen certifieras. Kriterierna är indelade i fyra områden: organisation, personal/kunskaper, lokal och utrustning. Certifikatet visar att det på mottagningen finns goda förutsättningar för ett professionellt och högkvalitativt omhändertagande av patienter med blåsdysfunktion.