Certifiering av Sveriges kontinensmottagningar

Drygt 800.000 svenskar har någon form av urinläckage eller andra blåsproblem. Besvär från urinvägarna är med andra ord så vanliga att många vårdcentraler och specialistmottagningar har inrättat en speciell mottagning för dessa patienter, en så kallad kontinensmottagning. Upplägget på dessa mottagningar, liksom innehållet i det man erbjuder patienterna, kan dock variera stort.

Patientföreningen Sinoba, som har som mål att verka för att bästa möjliga omhändertagande tillhandahålls alla patienter med problem från blåsa och urinvägar, erbjuder därför en möjlighet för landets kontinens- mottagningar att låta sig certifieras. Det innebär att man vid sin mottagning uppfyller krav som Sinoba har ställt upp som minimikrav för att dessa patienter ska kunna erbjudas en vård av hög kvalitet.

Sinoba inbjuder nu landets alla kontinensmottagningar att ansöka om certifiering. Som hjälp och inspiration att skapa kontinensmottagningar där dessa saknas och att utveckla befintliga kontinensmottagningar så att de håller den kvalitet patienterna har rätt att förvänta sig, har Sinoba sammanställt ett material som omfattar dokumenten ”Att starta en kontinens- mottagning”, ”Checklista för kontinensmottagningar” och patientbroschyren ”Vad man kan förvänta sig av första besöket på en kontinensmottagning”. Det finns även en blankett för att ansöka om certifiering. Välkomna med er ansökan!

På denna länk finns en pdf med denna text för utskrift: Introduktion, för utskrift.pdf