På denna länk finns en pdf som innehåller ansökan för certifiering av kontinensmottagning: Ansökan om certifiering