Patienter som dagligen, på egen hand, tömmer sin blåsa med kateter löper mycket liten risk att drabbas av skador på urinröret. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

För ganska exakt 30 år sedan, 1977, var Birgitta Lindehall, leg sjuksköterska, uroterapeut och medicine doktor, med att introducera RIK, ren intermittent kateterisering, i Skandinavien. Birgitta har nu följt upp och utvärderat behandlingen bland tonåringar och unga vuxna.
Studierna visar att RIK är den tömningsmetod som fungerar bäst, säger hon.
RIK används av patienter som inte kan tömma blåsan på vanligt vis. Det kan vara patienter med olika typer av neurologiska tillstånd, som till exempel ryggmärgsbråck, tumörsjukdomar eller trafikskador.


Om man inte känner att blåsan är full och heller inte kan tömma den fullständigt av egen kraft måste urinen komma ut på annat vis, förklarar Birgitta.
RIK innebär att patienten själv för in en katet via urinröret till blåsan för att tömma ut urinen. Patienten tömmer blåsan på detta visa var tredje vaken timme. En behandling som, åtminstone vad vi vet idag, är livslång.

Få komplikationer

Att på egen hand tömma sin urinblåsa med kateter låter svårt och riskfyllt. Det är det dock inte. Brigittas forskning visar att det inte finns några allvarliga komplikationer alls bland de unga kvinnorna som använder RIK. Och det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer bland de unga männen.


I de fall det förekom problem handlade det om patienter som inte själva kunde föra in kateten utan som måste ha hjälp, berättar Birgitta. Det kan vara svårare för en assistent att föra in kateten än för patienten själv.


Birgitta menar att de mycket få fallen av komplikationer beror på att barnen fått lära sig RIK redan i fyra, fem årsåldern. På så vis blir RIK en naturlig del av barnets liv.
Vi börjar med att lära föräldrarna när barnet är spädbarn. Sedan går vi vidare med barnet. Det fungerar mycket bra!


Birgitta påpekar även att grovleken på kateten spelar roll för de få komplikationerna. Att använda lite grövre kateter minskar risken för skador, då spetsen på kateten blir rundare och lättare glider förbi ojämnheter i urinröret. Den tömmer också blåsan fortare.
Det är också oerhört viktigt med stöd och uppmuntran. De här patienterna behöver träffa en uroterapeut regelbundet för att stämma av att allt fungerar som det ska.

Nöjda patienter

Men vad tycker då patienterna?
De tycker att RIK fungerar väldigt bra. För dem är det inga konstigheter att använda kateter, säger Birgitta som intervjuat en lång rad tonåringar och unga vuxna som använt RIK i mellan tio och tjugo år.


Obehagligt tycker de bara det är om någon annan, till exempel sjukvårdpersonal, sätter kateten.
De patienter som behandlades innan RIK infördes har erfarenhet av andra behandlingsmetoder.
På den tiden fick patienten lära sig att krysta ut urinen. När det inte fungerade var de tvungna att själva, eller med hjälp, trycka på magen för att få ut urinen, berättar Birgitta. Ingen av de patienter, som vi har intervjuat, vill återgå till de gamla behandlingsmetoderna.