Det finns flera situationer då man behöver använda RIK, ren intermittent kateterisering. Att tömma blåsan på egen hand med hjälp av kateter låter kanske svårt, för vissa till och med obehagligt, men faktum är att det enkelt att lära sig. Så här går det till.

När du ska lära dig använda RIK får du som regel träffa en uroterapeut. Han eller hon kommer att berätta bakgrunden till varför man använder RIK och hur det fungerar.

Uroterapeuten kommer visar dig kateter. Män använder lite längre, 40 cm, och kvinnor lite kortare, 20 cm. Vissa kateter är behandlade så att de är hala redan när du öppnar förpackningen, andra väter du själv.

Uroterapeuten kommer också att visa en anatomiplansch över urinblåsan och urinröret och förklara hur du ska föra in kateten genom urinröret upp till urinblåsan.

Anatomiskt kan kvinnor se lite olika ut i underlivet, vissa har kortare, andra längre avstånd mellan slida och urinrörsmynning. Detta har dock ingen betydelse när du använder RIK.

Tillsammans med uroterapeuten får du sedan prova att föra in kateten. Enligt Märta Lauritzen, uroterapeut, går det snabbt att lära sig. De flesta behöver bara 1-2 försök. 

För kvinnor kan det, den första tiden, vara lite svårt att finna urinrörsmynning. Unga män kan känna svimningskänsla de första gångerna de ska föra in en katet, men det går snabbt över.