Ren Intermittent Kateterisering (RIK) används allmänt för att göra det möjligt för människor som har svårigheter med blåstömningen att säkert och bekvämt själva regelbundet tömma urinblåsan. Den kan antingen användas temporärt (medan ett underliggande problem behandlas) eller permanent (livet igenom). RIK gör det möjligt att åter ta kontrollen över urinblåsan även om normal vattenkastning inte är möjlig. En tunn, flexibel kateter förs genom urinröret in i urinblåsan. Urinblåsan tappas på urin och katetern dras sakta ut.

alt

Töm blåsan regelbundet

Urinblåsan bör tömmas regelbundet, minst fyra gånger om dagen, för att inte bli för full. När en vuxen tömmer urinblåsan, bör inte mängden urin överstiga 350?400 ml. Hur lång tid proceduren tar skiljer sig från person till person, men det är viktigt att låta det ta sin tid för att vara säker på att urinblåsan är helt tömd.

Ett alternativ till RIK är att använda en kvarkateter, som finns kvar i urinblåsan under en längre tid och som tappar urin kontinuerligt i en påse. Det har emellertid visat sig att kvarkatetrar som används långvarigt kan orsaka problem, som till exempel kroniska infektioner och inflammationer.

 

 

 

 

 

Upprätthåller normala förhållanden i urinsystemet

RIK kan förhindra ett besvärande urinläckage. Om urinblåsan töms regelbundet och fullständigt genom RIK, minskas risken för urinvägsinfektioner, njurskador och många andra problem.
Den som använder RIK återtar kontrollen över urinblåsan och kan välja när blåsans ska tömmas.