Andra artiklar

Den enklaste operationsmetoden ger bäst resultat. Inte nog med att 80 procent av kvinnorna som genomgått en TVT operation är nöjda, metoden är också den billigaste. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år genomförs cirka 5 000 inkontinensoperationer i Sverige. En majoritet av dessa görs på kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens.
Ansträngningsinkontinens beror på att stödvävnaden kring urinröret försvagats, vilket innebär att det kan röra på sig. Det är då man läcker. Försvagningen av stödstrukturen kan orsakas av en graviditet, en förlossning eller på grund av ärftliga orsaker, förklarar Maud Ankardal, forskare och överläkare på kvinnokliniken SU/Östra i Göteborg.

TVT mest framgångsrik

Till skillnad från trängningsinkontinens, som ofta har neurologiska orsaker, kan ansträngningsinkontinens framgångsrikt botas med operation. I vissa fall fungerar behandlingen även på patienter med blandinkontinens. Ingreppet går ut på att stadga urinröret, vilket kan göras på flera olika sätt.
Ambitionen med min forskning har varit att ta reda på vilken operationsmetod som är mest effektiv, säger Maud.
I sin studie jämför hon fyra olika operationsmetoder ? en öppen kirurgisk metod, två olika titthålsoperationer samt TVT (tension-free vaginal tape).
Resultatet visar entydigt att TVT är den mest framgångsrika operationsmetoden att bota ansträngningsinkontinens. Ungefär 90 procent av kvinnorna som genomgick TVT var helt botade kort tid efter ingreppet. Fem år senare uppger 80 procent att de är nöjda och upplevde sig helt symptomfria. Det är glädjande resultat, konstaterar Maud.

Enkel operation

TVT lanserades för tio år sedan och har sedan dess kommit att bli den dominerande metoden på området. Ingreppet, som görs via slidan, utförs under lokalbedövning.
Urinröret stadgas genom att man lägger ett nätband som ett U med urinröret i botten. På så sätt ligger urinröret stilla och patienten slipper att läcka.
Det är en förhållandevis enkel operation och patienten kan som regel gå hem redan nästa dag, några patienter till och med samma dag.
Man kan känna sig lite öm dagarna efter ingreppet, i övrigt återhämtar sig patienterna snabbt, konstaterar Maud.
TVT är inte bara den enklaste och mest effektiva operationsmetoden för att bota ansträngningsinkontinens, det är också den i särklass billigaste.

Heltäckande bild

Vi har gjort en hälsoekonomisk analys vilket innebär att man väger in en rad olika faktorer för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av behandlingsresultaten, förklarar Maud.
Det innebär att man bland annat tagit hänsyn till hur kvinnan själv upplevde resultatet av behandlingen, hur den påverkat hennes livskvalitet och hur lång tid hon vårdats på sjukhus. Man har även vägt in hur lång tid själva operationen tog.
Maud poängterar vikten av att ha kunskap om vilken metod som är mest effektiv.
Vi måste hushålla med resurserna. Och naturligtvis är det bättre att bota tre patienter med TVT istället för två med en titthålsoperation.