Vid trängningsinkontinens och överaktiv blåsa är ofta blåsträning en central del av behandlingen.

Det innebär att man med hjälp av ökad kunskap om normal blåsfunktion och den egna urinblåsans bristande funktion finner ut lämpliga strategier. Det kan till exempel vara att lära sig hantera ett stort antal täta blåstömningar, oväntade eller väntade trängningar och situationer som brukar upplevas som besvärande.


Strategierna kan innebära minskat eller förändrat dryckesintag, att inte gå på toaletten bara för säkerhets skull eller vid första trängningen. Det kan också vara att lura blåsan eller avleda sin egen uppmärksamhet från blåsan. Därmed tränar man sig till ett mer normalt beteendemed längre intervall mellan blåstömningarna och större urinvolymer vid varje toalettbesök. Ett knep kan också vara att stanna upp, knipa, blunda och räkna till 20, när man får en trängning. Då hinner den klinga av och man kan avvakta ytterligare innan man går och kissar.


I många fall är det en god hjälp att ha tillgång till en inkontinenssköterska eller uroterapeut, som stöd och rådgivare. Det är också bra att skriva urinlistor före, under och efter blåsträning, som ett objektivt bevis på framgång.