Nu finns appen Tät för kvinnor med läckage vid hosta och hopp!
Appen TätTM är en medicinsk smartphoneapplikation för behandling av ansträngnings-inkontinens utvecklad inom forskningsprojektet tät.nu vid Umeå universitet. Den innehåller ett träningsprogram för bäckenbotten med grafiskt stöd, information och råd samt möjlighet att lägga in påminnelser och föra statistik över sin träning.

 

Effekten är testad i en studie där 123 kvinnor med ansträngningsinkontinens lottades till behandling antingen med stöd av appen eller till en väntegrupp. Nio av tio i appgruppen var förbättrade efter tre månader, jämfört med två av 10 i kontrollgruppen. När resultaten publicerats i vetenskaplig tidskrift kommer de också att finnas sammanfattade på vår hemsida tät.nu
Appen är uppdaterad efter studiedeltagarnas synpunkter och CE-märkt. Vi vill följa vad som händer när den blir tillgänglig för allmänheten, och därför får användarna svara på två korta anonyma frågeformulär i appen.  Appen går att ladda ner gratis från Appstore eller Google Play.
Det finns också möjlighet att beställa en broschyr med råd och träningsprogram vid ansträngningsinkontinens via vår hemsida. Den är också gratis.
Du hittar mer information om våra studier och behandlingsprogram på tät.nu
Och mer information om Tät-appen på
Syftet med forskningsprojektet tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram vid urininkontinens via internet, smartphone och läsplatta. Projektet har nationella forskningsmedel från bland annat Forte.