Korvgrillning

Drygt hälften, 52 %, av dem som besvarade förra månadens fråga om hur den svenska vården kan förbättras prioriterar kortare köer. På andra plats kommer mer patienttid som 28 % anser vara den viktigaste åtgärden. 14 % av dem som svarat på frågan prioriterar mer personal i vården. Resultatet skiljer sig något från Vårdbarometern, som vid sin senaste undersökning visade att 33 % av befolkningen prioriterar kortare köer, 21 % mer personal och 12 % mer patienttid. Bakom Vårdbarometern står de flesta landsting och regioner.