Förra månadens fråga löd ?Är det främst på Internet du får information om inkontinens och blåsproblem??.

Det visade sig att 71 procent av de tillfrågade höll med om att så var fallet. För Sinoba är det givetvis glädjande att många finner information på vår hemsida. Lika viktigt är det att konstatera att det därmed finns ytterligare en kanal som kan komplettera den information som ges via till exempel vårdcentraler.

Sinobas syfte är att sprida information och att skapa debatt så att samhället satsar på tillräcklig sjukvård och ett bra omhändertagande av alla dem som har besvär med urininkontinens och blåsproblem. För att lyckas är det viktigt att allt fler får den information de behöver för att kunna ställa krav. Internet är en källa till information, dagstidningar, veckotidningar och vårdpersonalens djupa kunskaper är andra källor. Tillsammans bidrar de till att öka kunskapen i samhället.