kidsI västvärlden är barn först torra i tre, fyra årsåldern. I Vietnam, där man tränar barnen redan som nyfödda, är många blöjfria redan innan de kan gå. Hemligheten ligger i en speciell visselteknik.

Internationell forskning visar att barn i västvärlden pottränas allt senare och i genomsnitt först klarar sina toalettbehov själva i tre, fyra årsåldern. Att få ett barn blöjfritt handlar inte bara om lägre kostnader och mindre praktiska besvär, det är också en viktig hälsofråga. Förmågan att kontrollera sin blåsa viljemässigt innebär nämligen att tömningen blir mer effektiv, vilket minskar risken för till exempel urinvägsinfektioner.

I Vietnam pottränas barn redan som nyfödda och är ofta torra redan vid nio månaders ålder. Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har följt vietnamesiska mammor och studerat deras speciella potträningsteknik.
Tekniken handlar om att mamman lär sig att avläsa signaler från barnet att det behöver kissa. Hon använder dessutom en särskild visselteknik som innebär att mamman påminner barnet att kissa. Visseltekniken är ett sätt att förstärka kommunikationen kring barnets behov.

Studien från Göteborg visar att de vietnamesiska mammorna ser framsteg redan när barnet är tre månader gamla. Forskarna konstaterar också att barnen i Vietnam tömmer sin blåsa mer effektivt, vilket antyder att det är potträningen i sig och inte barnets ålder som får blåskontrollen att utvecklas.

Källa: Göteborgs universitet